Pomocnik prawny dla Klienta


08.09.2014

Założenia przyjęte w Pomocniku

 

 

W niniejszej zakładce chciałabym zaprezentować Państwu podstawowe informacje związane z dochodzeniem spraw cywilnych. Jednocześnie pragnę podkreślić, że zamieszczone informacje mają charakter skrótowy i w indywidualnych sprawach mogą wystąpić odmienności wynikające z ich specyfiki.

 

Dlatego - zapraszając do zapoznania się z ww. informacjami – zalecam jednak każdorazowe zasięgnięcie dodatkowej pomocy prawnej w każdej ze spraw, a w szczególności oczywiście zapraszam do skorzystania w tym zakresie z usług mojej Kancelarii.

 

Jednocześnie zachęcam do ewentualnego wskazania tematyki jaka Państwa zdaniem powinna zostać poruszona w ww. poradniku, a w nim się nie znalazła. W miarę istniejących możliwości - postaram się odpowiedzieć na ww. zapotrzebowanie.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy Kancelarii.

Jednocześnie informuję, że używane w tekście skrót:
1) k.p.c. - oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
2) u.k.s. - oznacza ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

dpisaniu przez niego umowy zlecenia i pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony.